Manuele Lymfe Drainage

Manuele Lymfe Drainage. 

Manuele Lymfe drainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. Lymfedrainage is een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dat geval kan de drainage van de lymfe, via een Oedeemtherapeut, manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in- en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Als er in het menselijk lichaam een stagnatie in het lymfesysteem optreedt, zal er geen goede doorstroming zijn van het lichaamsvocht. Zo ontstaan de niet zichtbare en zichtbare oedemen. Deze oedemen kunnen de oorzaak zijn van fysieke en mentale klachten. De klachten kunnen zeer verschillend zijn, van hoofdpijn of concentratieproblemen tot orgaanklachten.

In al deze gevallen zal Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder toepasbaar zijn, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.

Geschikt bij volgende klachten:

 • Zwellingen (oedeem); bv lymfoedeem, zwellingen na een ongeval, ziekte of na een operatie.
 • Verstuikingen, bloeduitstortingen.
 • Spierpijnen en spierletsels, dystrofie
 • Slijtage
 • Klachten aan het zenuwstelsel; bv M.S. , gezichtsverlamming, migraine.
 • Klachten als gevolg van stress; bv slapeloosheid, concentratieverlies,
  obstipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidsproblemen
 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen
 • Longaandoeningen; bv chronische bronchitis, longemfyseem, astma.
 • Bloedcirculatiestoornissen
 • Orgaanklachten; bv de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn).

Niet geschikt bij:

 • Acute infecties met hoge koorts
 • Wondroos
 • Dik/rood arm/been
 • Verkoudheid
 • Acute letsels
 • Systeem deficiënties (b.v. suikerziekte, hartklachten enz.)
 • Uitputting